REGULAMIN Mistrzostwa Województwa W Strzelniu Powszechnym

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w strzelaniu dokładnym, z broni krótkiej bocznego i centralnego zapłonu

Zawody strzeleckie odbędą się 03 Kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 na Strzelnicy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Olsztyńskiej
W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane strzelectwem
Organizator zapewni broń klubową na stanowiskach
Konkurencje :

1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu kal. 5,6 mm (odległość 25m, 3 strzały próbne, 10 do oceny), tarcza Ts-4, postawa stojąc z jednej lub obu rąk.
2. Pistolet BOJOWY centralnego zapłonu zapłonu kal. 9 mm (odległość 25m, 3 strzały próbne, 10 do oceny), tarcza NT-23P,, postawa stojąc z jednej lub obu rąk.
3. Karabin sportowy TOZ 17, bocznego zapłonu kal. 5,6mm (odległość 50m, 3 strzały próbne, 10 do oceny) tarcza NT23P/4 (pomniejszona), postawa leżąc bez podpórki.

Każda konkurencja za miejsca I-III nagradzana będzie medalami oraz dyplomami za miejsca IV-VI.

KLASYFIKACJA JEST ODDZIELNA DLA KAŻDEJ Z KONKURENCJI

Opłata startowa zawiera wpisowe i amunicje
-15 zł za konkurencję pistolet sportowy amunicja 5,6mm.
-20 zł za konkurencję pistolet centralnego zapłonu amunicja 9mm.
-15 zł za konkurencję karabin sportowy amunicja 5,6mm.

Sędziowie odbędą strzelnie o godz. 8:30
Organizator zapewni poczęstunek
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.