23-10-2016 Trzy Postawy

23-10-2016 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyły się zawody strzeleckie – Trzy Postawy Strzeleckie.
postawa stojąc:
I miejsce – Rafał Ciechowski (68 pkt.)
postawa klęcząc:
I miejsce – Rafał Ciechowski (81 pkt.)

III miejsce – Filip Kwiatkowski (72 pkt.)

postawa leżąc: I miejsce – Rafał Ciechowski (91 pkt.).
Klasyfikacja generalna:
I miejsce – Rafał Ciechowski
IV miejsce – Filip Kwiatkowski.