Regulamin Zawodów 19.02.2017

Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w strzelaniu dokładnym, z broni krótkiej bocznego i centralnego zapłonu.

Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki 9mm w Lidzbarku Warmińskim www.ks9mm.pl telefon: 604 274 446

Termin i miejsce zawodów: Zawody odbędą się 19 Lutego na strzelnicy otwartej przy ul. Olsztyńskiej o godzinie 10:00

Program zawodów:

Konkurencja I

I. Pistolet sportowy bocznego zapłonu kal. 5.6mm (odległość 25m, 3 strzały próbne, 10 do oceny) tarcza TS-4 postawa stojąc II. Karabin sportowy bocznego zapłonu kal. 5.6mm (odległość 25m, 3 strzały próbne, 10 do oceny) otwarte przyrządy celownicze, tarcza TS-4 postawa stojąc.

Konkurencja II

I. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm (10 celów metalowych rozstawionych w odległościach od 15 do 50m, 3 strzały próbne, 10 ocenianych), postawa stojąc z jednej lub obu rąk. II. Pistolet bocznego zapłonu kal. 5.6mm (10 celów metalowych rozstawionych w odległościach 10-30m, 3 strzały próbne, 10 ocenianych), postawa stojąc z jednej lub obu rąk.

Liczba punktów danej konkurencji będzie sumowana (pistolet sportowy + karabin sportowy = łączna ilość punktów w konkurencji I, pistolet centralnego zapłonu + pistolet bocznego zapłonu w konkurencji II = suma punktów w konkurencji II). Uczestnictwo: w zawodach może wziąć udział osoby z niezrzeszone jak i z klubów strzeleckich.

Klasyfikacja jest oddzielna dla każdej konkurencji. Miejsca I-III nagradzane będą pucharami, natomiast dyplomy będą od miejsca I do VI.

Opłata startowa zawiera wpisowe oraz amunicję: 25zł za konkurencję I oraz 35zł za konkurencję II
Opłata startowa dla uczestników z własną bronią: 18zł za konkurencję I oraz 22zł za konkurencję II

Organizator zapewni poczęstunek.
Organizator zasrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i interpretacji niniejszego regulaminu. Sędziowie odbędą strzelanie o godzinie 9:00