Regulamin zawodów pneumatycznych 22.02.2015

KOŁO STRZELCKIE 9 MM. ZAPRASZA NA ZAWODY STRZELECKIE
Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa sportowego, podnoszenie umiejętności strzeleckich, aktywne spędzenie wolnego czasu.

Zawody strzeleckie dwubój odbędą się 22 luty 2015 r. o godz. 10.00 na Strzelnicy krytej .ul. Wyszyńskiego 1
W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby chętne
Konkurencje: pow. 16 lat

1.Pistolet pneumatyczny kal. 4,5 mm odległość 10m, 3 strzały próbne, 10 do oceny, postawa stojąc z jednej lub obu rąk.
2.Karabinek pneumatyczny kal. 4,5 mm odległość 10m, 3 strzały próbne, 10 do oceny, postawa stojąc

Klasyfikacja generalna czyli łączna ilość punktów ze wszystkich dwóch konkurencji nagradzana jest medalami za miejsca I-III.
Konkurencje do 16 lat będą klasyfikowane oddzielnie i będą nagradzane dyplomami

Opłata startowa: 0 zł/os
Organizator zapewnia broń i amunicję.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.