Regulamin zawodów strzeleckich 8 Marca z okazji Dnia Kobiet 2015

Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa sportowego, podnoszenie umiejętności strzeleckich, aktywne spędzenie wolnego czasu.

Zawody strzeleckie trójboju odbędą się 8 marca 2015 r. o godz. 10.00 na Strzelnicy w Lidzbarku Warmińskim na ul. Olsztyńskiej.
W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane strzelectwem a w szczególności Panie.
Konkurencje:

1. Pistolet bocznego zapłonu kal. 5,6 mm (odległość 25m, 3 strzały próbne, 10 do oceny), postawa stojąc z jednej lub obu rąk.

2. Karabin SM 2 (z podpórką dla Kobiet) 5,6 mm (odległość 50m, 3 strzały próbne, 10 do oceny), postawa leżąc.

3. Karabin TOZ-18 (z podpórką dla Kobiet) 5,6 mm (odległość 50m, 3 strzały próbne, 10 do oceny), postawa leżąc.

Każda konkurencja za miejsca I-III nagradzana jest medalami.
Klasyfikacja generalna czyli łączna ilość punktów ze wszystkich trzech konkurencji nagradzana jest pucharami za miejsca I-III.

Opłata startowa: 25 zł/os
Panie w tych zawodach są zwolnione z opłat.

Organizator zapewnia broń i amunicję.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.