REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR PRZECHODNI RAFBUD 26.06.2022

Cel zawodów:
• propagowanie sportu strzeleckiego,
• rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur.
• Organizator:
• Lidzbarski klub sportowy ‘’KS 9 mm.”
• Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki”KORMORAN” w Olsztynie
• Termin i miejsce:
• 26,06 2022r. (niedziela), strzelnica KS 9mm. Lidzbark Warmiński ul.
Wrzosowa
• Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00.
• Zasady uczestnictwa:
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w regulaminowym czasie do godz.
10,00
• Opłata startowa 30,00 zł od konkurencji
• Broń i amunicja własna,


• Zasady punktacji, klasyfikacja:
• W zawodach prowadzi się klasyfikację łączoną dla wszystkich konkurencji w walce o puch
przechodni i indywidualną, oddzielną dla poszczególnych konkurencji.
• Konkurencje (open):

 1. Pistolet centralnego zapłonu o
  kaliber tylko 9 mm
  strzały próbne w czasie 3 minut
  20 strzałów ocenianych w czasie 10
  minut
  Cel: tarcza NT – 23p 10 strzałów
  tarcza TS 4 10 strzałów
  Odległość: 25 metrów
  Postawa: stojąca z wolnej ręki lub
  oburącz
 2. Karabin bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm
  przyrządy celownicze typu muszka szczerbinka
  strzały próbne 3 minuty
  20 strzałów ocenianych w czasie 10
  minut
  Cel: tarcza NT -23p pomniejszona
  Odległość: 50 metrów
  Postawa: leżąc bez podpórki
 3. Karabin centralnego zapłonu – otwarte
  przyrządy celownicze typu muszka szczerbinka
  strzały próbne w czasie 3 minut
  Odległość ; 100 metrów
  20 strzałów ocenianych w czasie 10
  minut
  Cel: tarcza NT – 23p
  Postawa ; leżąc bez podpórki

Nagrody:
NAGRODA GŁÓWNA JEST TO PUCHAR PRZECHODNI ‘’RAFBUD ‘’
• za zajęcie miejsca I-III w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają puchary,
Zgłoszenia:
• Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy podać do godziny 10.30 w dniu
odbywania się zawodów.
• Postanowienia końcowe:
• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi, a w
sprawach regulaminu PZSS, sędziemu głównemu zawodów.
• Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie
podpisu na metryczce.
• Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez KS 9 MM. oraz
wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach, co poświadcza podpisem na
metryczce.
• Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w momencie spisywania wyników przez
sędziego do metryki strzelania.
• Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości statutowej
• W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Z poważaniem organizatorzy