Turniej otwarty o Puchar Burmistrza Jacka Wiśniowskiego 1.10.2017

Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w strzelaniu z broni bocznego i centralnego zapłonu. Rozwój strzelectwa sportowego na Warmii i Mazurach. Osoby, które nie miały jeszcze okazji rozpocząć przygody ze strzelectwem, będą miały ku
temu idealne warunki.

Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki 9mm w Lidzbarku Warmińskim, telefon: 604 274 446

Termin i miejsce zawodów: Zawody odbędą się 1 Października na strzelnicy otwartej przy ul. Wrzosowej w Lidzbarku Warmińskim o godzinie 10:00

Konkurencje:

  • Karabin z lunetą (boczny zapłon) kal. 5.6mm (odległość 100m, 3 strzały próbne, 10 strzałów do oceny) tarcza NT23P/4 – postawa leżąc.
  • Pistolet sportowy bocznego zapłonu kal. 5.6mm (odległość 25m, 3 strzały próbne, 10 strzałów do oceny)strzelanie w określonym czasie (1min) do celów papierowych.
  • Karabin sportowy bocznego zapłonu kal. 5,6mm (odległość 50m, 3 strzały próbne, 10 strzałów do oceny) otwarte przyrządy celownicze, tarcza NT 23P/4 – postawa leżąc.

Broń i amunicja – organizator zapewnia broń i amunicję, na wszystkie konkurencje. Broń i amunicja własna jest dopuszczona.

Uczestnictwo: Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 40zł za wszystkie konkurencje. Organizatorzy turnieju zapewniają broń i amunicję, poczęstunek z girlla i napoje. W zawodach uczestniczyć mogą wszystkie osoby zainteresowane strzelectwem.

Nad bezpieczeństwem uczestników na każdym stanowisku będzie czuwał instruktor, zapewniając indywidualne szkolenie i opiekę. Główną ideą turnieju jest rozpowszechnianie strzelectwa jako formy spędzania wolnego czasu

Klasyfikacja jest oddzielna dla każdej konkurencji. Miejsca I-III nagradzane będą medalami, natomiast dyplomy będą od miejsca I do VI. Puchar przechodni będzie wręczony zawodnikowi z największą sumą punktów ze wszystkich trzech konkurencji.

Po zakończeniu Turnieju uczestnicy będą mogli postrzelać z dowolnie wybranych pistoletów i karabinów na osi 25 , 50 i 100 metrów oraz zapoznać się z różnymi rodzajami broni sportowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.
Sędziowie odbędą strzelanie o godzinie 9:00

Opis toru strzelania z pistoletu sportowego:

Oś 25m będzie rozdzielona na dwa tory.
Każdy z torów ma 5 celów papieroych:
T1 – Pole czarne z tarczy TS-4
T2 – Tarcza NT23/p
T3 – Tarcza TS-4
Do każdego z 5 celów papierowych oddajemy po 2 strzały w dowolnej kolejności.
W przypadku oddania 3 lub więcej strzałów do jednego celu, najlepsze przestrzeliny będą odejmowane. Oddanie strzału po zakończeniu czasu skutkuje odjęciem najlepszej przestrzeliny.