Zawody o Mistrzostwo WMKS „KORMORAN”

III runda

Cel zawodów:

 • propagowanie sportu  strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
 • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym,

Organizator:

 • Warmińsko – Mazurski Klub Strzeleckie „KORMORAN” w Olsztynie,
 • Klub Strzelecki „9 mm” w Lidzbarku Warmińskim,
 • Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie,

Termin i miejsce:

21 czerwca 2020 roku. Strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej.  Rozpoczęcie zawodów   o godz. 10.00,

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.

Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W  przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
W konkurencji karabin centralnego zapłonu, w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.

Konkurencje:

Pistolet centralnego zapłonu (tylko 9 mm Parabellum lub 9 mm Makarow):

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
 • Cel –  tarcza olimpijska TS-4, (pierwsza nad drugą)
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość 25 metrów,
 • Postawa: z jednej ręki lub oburącz.

Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do wyznaczonych celów). Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję. Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:

 • 5 naboi w kal. 5,6 mm (1 magazynek 5 naboi),
 • 5 naboi w kal. 12 (12/70 śrut)

Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:

 • Karabin  sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny – otwarte przyrządy celownicze, szczerbina i muszka),
 • Strzelba gładkolufowa o kal. 12 (strzelba powtarzalna)

Klasyfikacja: do  czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel)

Karabin centralnego zapłonu (kal. do 8 mm):

 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
 • Otwarte przyrządy celownicze (tylko muszka i szczerbinka)
 • Cel –  tarcza 23p
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość 100 metrów,
 • Postawa: leżąca z podpórką.

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych), w przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora. Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

Sprawy finansowe:

 • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez  zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

Nagrody:

za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy,  za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy. Puchary i dyplomy w poszczególnych konkurencjach ufundowane zostały  przez WMKS „KORMORAN” Olsztyn.

Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

Zgłoszenia: w dniu zawodów, Informacje na temat zawodów można uzyskać:
Albert Dzik
tel. kom.  607088575

Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do  protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone  wadium podlega zwrotowi.