ZAWODY STRZELECKIE z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 28-07-2019

1. Cel zawodów:
– propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie
Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,
– rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
– zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym osobom
zainteresowanym uprawianiem strzelectwa

2. Organizator:
– Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki „KORMORAN” w Olsztynie,
– Klub Strzelecki „9mm” w Lidzbarku Warmińskim.

3. Termin i miejsce:
28 lipca 2019 roku. Otwarta strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

4. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 17,00 zł od konkurencji.
Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby
zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania powinni w trakcie strzelania używać
ochronników wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia
ochronników wzroku i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników mogą zostać
niedopuszczone do strzelania.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

6. Konkurencje:
– Pistolet sportowy (np. Margolin, Walther, itp.) (Psp-20):
• Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut (tylko do górnej
tarczy),
• 20 strzałów ocenianych:
 – pierwsza seria 10 strzałowa w czasie 6 minut do tarczy TS-4
 – druga seria 10 strzałowa w czasie 1 minuta do tarczy przeznaczonej do pistoletu szybkostrzelnego (obowiązkowo wymiana magazynka)
• Cel:
  – I seria – tarcza olimpijska TS-4,
  – II seria – tarcza przeznaczona do strzelań z pistoletu szybkostrzelnego
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez organizatora
• Odległość – 25 metrów
• Postawa – z jednej ręki lub oburącz

– Pistolet centralnego zapłonu (broń na amunicję tylko 9 mm Parabellum lub Makarow):
• Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut (tylko do górnej
tarczy),
• 20 strzałów ocenianych:
– pierwsza seria 10 strzałowa w czasie 6 minut do tarczy TS-4
– druga seria 10 strzałowa w czasie 1 minuta do tarczy przeznaczonej do
pistoletu szybkostrzelnego (obowiązkowo wymiana magazynka)
• Cel:
– I seria – tarcza olimpijska TS-4,
– II seria – tarcza przeznaczona do strzelań z pistoletu szybkostrzelnego
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez
organizatora
• Odległość – 25 metrów
• Postawa – z jednej ręki lub oburącz

– Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do
wyznaczonych celów). Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu
strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję.
Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:
• 2 x 5 naboi w kal. 5,6 mm (dwa magazynki po 5 naboi),
• 7 naboi w kal. 12 (12/70 śrut)
Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:
• Karabin sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny – otwarte
przyrządy celownicze, szczerbina i muszka),
• Strzelba gładkolufowa o kal. 12 (strzelba powtarzalna)
Klasyfikacja: do czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za
nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel)

– Karabin centralnego zapłonu (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego):
• 3 strzały próbne w czasie 3 minut,
• Kaliber – 7,62 x 39
• 1 seria 15 strzałowa oceniana w czasie 10 minut
• Cel – tarcza 23p
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez
organizatora
• Odległość – 100 metrów
• Postawa: leżąca z podpórką

W strzelaniu do tarcz (konkurencje: pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu,
karabin centralnego zapłonu) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów
uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej
konkurencji.

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość
skorzystania z broni przygotowanej przez organizatora (za dodatkową opłatą)!.

Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety,
lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.
Wszyscy uczestnicy zawodów powinni w trakcie strzelania używać ochronników wzroku
i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały
ochronników wzroku i słuchu mogą zostać niedopuszczone do strzelania.
W trakcie zawodów odbędzie się pokaz broni kolekcjonerskiej.

7. Sprawy finansowe:
– koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają
zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
– koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają
zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
– pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody:
– za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej, w poszczególnych konkurencjach
zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują
dyplomy (puchary i dyplomy za te konkurencje ufundowane zostały przez WMKS
„KORMORAN” w Olsztynie).
– dodatkowo przeprowadzona zostanie klasyfikacja indywidualna w trójboju: pistolet
sportowy + pistolet centralnego zapłonu + karabin centralnego zapłonu (wyniki z tych
konkurencji zostaną zsumowane). W trójboju za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają puchary, za miejsca I-VI dyplomy. W przypadku takich samych wyników w trójboju o wyższym miejscu decyduje wyższy wynik z karabinu centralnego zapłonu, następnie z pistoletu centralnego zapłonu (Fundatorem pucharów i dyplomów w trójboju jest Firma Szkoleniowo-Usługowa „ALMAX” Mariola Dzik w Olsztynie). W trójboju dodatkowo za miejsca I-III Klub Strzelecki „9mm” w Lidzbarku Warmińskim ufundował nagrody niespodzianki.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:
W dniu zawodów.
Informacje na temat zawodów można uzyskać:
Albert Dzik
tel. kom. 607088575

11 Postanowienia końcowe:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma
prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do
protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania
protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.