Zawody strzeleckie z okazji święta 3go Maja

1. Cel zawodów:
– propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,
– rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
– zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa,

2. Organizator:
– Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki Klub Sportowy „KORMORAN” w Olsztynie,
– Klub Strzelecki „9mm” w Lidzbarku Warmińskim,
– Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie,

3. Termin i miejsce:
03 maja 2019 roku. Otwarta strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,

4. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 15,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania powinni w trakcie strzelania używać
ochronników wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia
ochronników wzroku i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników mogą zostać
niedopuszczone do strzelania.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

6. Konkurencje:

– Pistolet sportowy (np. Margolin, Walther, itp.) (Psp-20):
• Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
• 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
• Cel – tarcza olimpijska TS-4, (pierwsza nad drugą)
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Odległość – 25 metrów
• Postawa – z jednej ręki lub oburącz

– Pistolet centralnego zapłonu (tylko 9 mm Parabellum lub Makarow):
• Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
• 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
• Cel – tarcza 23p (pierwsza nad drugą)
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Odległość – 25 metrów
• Postawa – z jednej ręki lub oburącz

– Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do
wyznaczonych celów). Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu
strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję.
Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:
• 2 x po 5 naboi w kal. 5,6 mm (dwa magazynki po 5 naboi),
• 7 naboi w kal. 12 (12/70 śrut)

Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:
• Karabin sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny),
• Strzelba gładkolufowa o kal. 12 (strzelba powtarzalna)

Klasyfikacja: do czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel)

– Karabin centralnego zapłonu (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego):
• 3 strzały próbne w czasie 3 minut,
• Kaliber – 7,62 x 39
• 1 seria 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
• Cel – tarcza 23p
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Odległość – 100 metrów
• Postawa: leżąca z podpórką

W strzelaniu do tarcz (konkurencja: pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu, karabin centralnego zapłonu) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.

W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.
Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą)!.
Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

Wszyscy uczestnicy zawodów powinni w trakcie strzelania używać ochronników wzroku
i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały ochronników wzroku i słuchu mogą zostać niedopuszczone do strzelania.

7. Sprawy finansowe:
– koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
– koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
– pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody:
– za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej, w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
– dodatkowo przeprowadzona zostanie klasyfikacja indywidualna w dwuboju: karabin centralnego zapłonu + pistolet centralnego zapłonu (wyniki z tych konkurencji zostaną zsumowane). W dwuboju za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają
nagrody niespodzianki. W przypadku takich samych wyników w dwuboju o wyższym miejscu decyduje wyższy wynik z karabinu centralnego zapłonu.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:
W dniu zawodów.
Informacje na temat zawodów można uzyskać:
Albert Dzik
tel. kom. 607088575

11 Postanowienia końcowe:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.