ZAWODY STRZELECKIE z okazji Viktorii Wiedeńskiej

 1. Cel zawodów:
 • propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,
 • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa,
 1. Organizator:
 • Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki Klub Sportowy „KORMORAN” w Olsztynie,
 • Klub Strzelecki „9mm” w Lidzbarku Warmińskim,
 • Firma Szkoleniowo-Usługowa „ALMAX” w Olsztynie

 1. Termin i miejsce:

08 września 2019 roku. Otwarta strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej.

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,

 1. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 17,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.

UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania powinni w trakcie strzelania używać ochronników wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewni ochronników wzroku  i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników mogą zostać niedopuszczone do strzelania.

 1. Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

 1. Konkurencje:
 • Pistolet sportowy – broń o kal. 5,6 mm (samopowtarzalna):
 • 20 strzałów ocenianych,
 • Cel – 20 celów (metalowe blachy)
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość – 10 do 50 metrów
 • Postawa: stojąca
 • Sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie „start”, zawodnik przeładowuje broń i ostrzeliwuje cele (blachy) w dowolnej kolejności,
 • Czas: max. 90 sekund
 • Ocena: za trafienie uznaję się przewrócenie celu metalowego
 • Klasyfikacja: O zajętym miejscu decyduje ilość przewróconych metalowych celów. Im większa ilość przewróconych blach, tym wyższe miejsce. Blachy przewrócone po komendzie „stop” nie będą brane pod uwagę. W przypadku uzyskania takich samych wyników (miejsca w klasyfikacji od I do VI), o wyższym miejscu decyduje krótszy czas strzelania.
 • Postawa: stojąca
 • Pistolet centralnego zapłonu (strzelanie szybkie):
 • 16 strzałów ocenianych
 • Cel – 4 tarcze IDPA
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość 10 metrów
 • Postawa: stojąca
 • Przygotowanie do strzelania: przed rozpoczęciem konkurencji zawodnik ładuje dwa magazynki po 8 naboi, następnie kładzie magazynki oraz broń na stoliku umiejscowionym 10 metrów od linii tarcz. Po odłożeniu broni zawodnik ustawia się tyłem do tarcz
 • Sposób przeprowadzenie konkurencji: po sygnale z timera zawodnik odwraca się przeładowuje broń i oddaje po dwa strzały do tarcz od 1 do 4, następnie wymienia magazynek i ponownie oddaje  po dwa strzały, tym razem  do tarcz od 4 do 1
 • Klasyfikacja: do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne, za trafienie w pole A- 0,00 sekund kary, pole C – 3,00 sekundy kary, pole D – 6,00 sekund kary, nie trafienie w pole punktowe – 9,00 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.

–    Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do wyznaczonych celów). Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu  strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję.

Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:

 • 5 naboi w kal. 5,6 mm (1 magazynek 5 naboi),
 • 5 naboi w kal. 12 (12/70 śrut)

Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:

 • Karabin sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny – otwarte przyrządy celownicze, szczerbina i muszka),
 • Strzelba gładkolufowa o kal. 12 (strzelba powtarzalna)

Klasyfikacja: do  czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel)

W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony  jest w opisie danej konkurencji.

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni przygotowanej przez organizatora (za dodatkową opłatą)!.

Wszyscy uczestnicy zawodów powinni w trakcie strzelania używać ochronników wzroku

 i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały ochronników wzroku i słuchu mogą zostać niedopuszczone do strzelania.

 1. Sprawy finansowe:
 • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 1. Nagrody:
 • za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej, w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy (puchary i dyplomy za te konkurencje ufundowane zostały przez WMKS „KORMORAN” w Olsztynie.
 1. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
 1. Zgłoszenia:

W dniu zawodów.

       Informacje na temat zawodów można uzyskać:

Albert Dzik

 tel. kom.  607088575

11  Postanowienia końcowe:

       Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w   wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone  wadium podlega zwrotowi.

 

Z poważaniem