„ZIMOWA STATYKA” I runda

1. Cel zawodów:

– propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych, – rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur, – zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym.

2. Organizator:

– Warmińsko – Mazurski Klub Strzelecki „KORMORAN” w Olsztynie,

– Klub Strzelecki „9 mm” w Lidzbarku Warmińskim,

– Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie.

3. Termin i miejsce:

19 stycznia 2020 roku. Strzelnica w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Wrzosowej. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00,

4. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego. Konkurencja „ZIMOWY FINAŁ” przewidziana jest dla osób, które przeszły kwalifikacje i jest bezpłatna. Zawodnicy, którzy się nie zakwalifikowali (zgodnie z regulaminem), a będą chcieli wystartować w tej konkurencji startowe wynosi 50,00 zł. Sędziowie w konkurencji „ZIMOWY FINAŁ”, jeżeli nie wygrają kwalifikacji opłacają startowe w wysokości 50,00 zł.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd. W konkurencji karabin centralnego zapłonu, w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd. W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.

6. Konkurencje:

– Pistolet sportowy, kal. 5,6 mm (np. Margolin): • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut, • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut, • Cel – tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą) , • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora, • Odległość – 25 metrów, • Postawa – z jednej ręki lub oburącz.

– Pistolet centralnego zapłonu (od 6,35 do 11,43): • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut, • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut, • Cel – tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą), • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora, • Odległość 25 metrów, • Postawa: z jednej ręki lub oburącz.

– Karabin centralnego zapłonu (kal. do 8 mm), otwarte przyrządy celownicze: • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut, • 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut, • Cel – tarcza 23p • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora, • Odległość 100 metrów, • Postawa: leżąca z podpórką.

– ZIMOWY FINAŁ (pistolet kal. tylko 9 mm Makarow lub Parabellum):

• Do finału zakwalifikowani zostaną zawodnicy z miejsc 1,2,3 w każdej konkurencji. W pierwszej kolejności do finału zakwalifikowani zostaną zawodnicy z miejsc 1,2,3 z karabinu centralnego zapłonu, następnie z pistoletu sportowego a na końcu z pistoletu centralnego zapłonu. W sytuacji, gdy w kolejnej konkurencji zawodnik, który już uzyskał kwalifikację zajmie miejsce od 1 do 3, automatycznie zwalnia miejsce dla zawodnika, który zajął w danej konkurencji miejsce 4,5 itd. (łącznie 9 osób)

• Do „ZIMOWEGO FINAŁU” mogą zgłosić się osoby, które nie uzyskały w/w kwalifikacji po wpłacie 50,00 zł (osoby spoza kwalifikacji strzelają w kolejnej zmianie). • Każdy z zawodników w konkurencji „ZIMOWY FINAŁ” oddaje tylko 1 strzał. Z dalszej rywalizacji odpada osoba, która uzyskała przestrzelinę o najniższej wartości spośród wszystkich zawodników. Zawodnik z drugiej zmiany, który uzyskał przestrzelinę o najwyższej wartości przechodzi do pierwszej zmiany, itd.

• W kolejnej turze zawodnicy ponownie oddają tylko 1 strzał i z rywalizacji odpada osoba, która uzyskała przestrzelinę o najniższej wartości spośród wszystkich zawodników,

• Rywalizacja przebiega do momentu wyłonienia najlepszego zawodnika FINAŁU, • Cel – tarcza olimpijska TS-4,

• Czas – 30 sekund dla całej zmiany, zawodnik, który odda strzał po czasie automatycznie odpada,

• Rywalizacja przebiega do momentu wyłonienia najlepszego zawodnika FINAŁU. O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych), poza konkurencją „ZIMOWY FINAŁ” . Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna. W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora. Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

7. Sprawy finansowe:

– koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy, – koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy, – pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody:

– za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy. Puchary i dyplomy w konkurencjach Pistolet sportowy, Pistolet centralnego zapłonu oraz Karabin centralnego zapłonu ufundowane zostały przez WMKS „KORMORAN” Olsztyn. – W konkurencji „ZIMOWY FINAŁ” za I miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa, za II i III statuetka i dyplom. Puchary, statuetki, dyplomy oraz nagrodę rzeczową w konkurencji „ZIMOWY FINAŁ” ufundowała Firma Szkoleniowo-Usługowa „ALMAX” w Olsztynie.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:

W dniu zawodów. Informacje na temat zawodów można uzyskać: Mariola Dzik tel. kom. 607088576 11 Postanowienia końcowe: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.