04.07.2021 – Pistolet EDC – poz. I

W programie “Pistolet EDC poz I” wracamy do korzeni StreetTactics. Dotykamy tematów newralgicznych dla bezpieczeństwa każdego strzelca, który myśli o noszeniu broni na co dzień.

Program został podzielony na dwa poziomy. Poziom I stanowi wprowadzenie do tematyki noszenia broni w ukryciu, konfiguracji sprzętu oraz technik strzeleckich użytecznych dla cywili. Zrozumienie wyżej wymienionych zagadnień i właściwe wpasowanie w obowiązujący w Polsce stan prawny jest niezbędne do świadomego wykorzystania broni, jako narzędzia do samoobrony.

W trakcie pierwszego poziomu warsztatów poruszymy następujące zagadnienia.

1. Kontekst prawny. Kto i na jakich zasadach może nosić broń. Jakie wykluczenia obowiązują w kwestii noszenia broni. Które przepisy determinują możliwości użycia broni palnej. Jakie zachowania, po ewentualnym użyciu broni, mogą pozytywnie wpłynąć na nasze bezpieczeństwo prawne. Przykłady orzecznictwa w sprawach powiązanych z użyciem broni przez cywili.


2. Stopniowanie środków ochrony osobistej. Zalety i wady posiadania środków nieletalnych.

3. Właściwy dobór broni oraz amunicji. Omówienie najpopularniejszych kategorii i konstrukcji broni palnej, przeznaczonej do skrytego noszenia.


4. Świadomy dobór kabury do naszych warunków fizycznych, preferencji i stylu życia.


5. Porównanie i omówienie pasów oraz akcesoriów wpływających na komfort i bezpieczeństwo noszenia broni.


6. Anatomia krytyczna. Omówienie i zrozumienie możliwych efektów postrzałów.

7. Przestrzenność celu. Wprowadzenie elementu przestrzenności celu i wpływ na sposób prowadzenia ognia (wykorzystanie celów trójwymiarowych).


8. Strzelanie w krótkim dystansie i w zwarciu. Omówienie i prezentacja technik strzelania w zwarciu i bardzo krótkim dystansie.


9. Ruch jako nieodłączny element skutecznego strzelania. Techniki strzelania oraz ćwiczenia nastawione na wykorzystanie dynamicznego ruchu, jako naszego sprzymierzeńca.

Pierwszy poziom składa się z dziewięciu zagadnień, nierozerwalnie związanych z wykorzystaniem broni przez cywili. W dużej części oparty jest o zrozumienie aspektów prawnych, sprzętowych i anatomicznych. W mojej ocenie są one niezbędne do świadomego i efektywnego wykorzystania broni w samoobronie.

W założeniach programowych, po ukończeniu warsztatów, strzelec powinien znać i rozumieć następujące zagadnienia:- kiedy i na jakich zasadach może nosić broń,
– kiedy sytuacja faktyczna uzasadnia użycie broni,
– jak należy konfigurować oraz dobierać sprzęt i broń,
– jak bezpiecznie pracować z kaburą wewnętrzną,
– w jaki sposób zachować się po ewentualnym użyciu broni,
– jak wygląda i działa anatomia krytyczna oraz balistyka końcowa,
– które techniki strzelania w krótkim dystansie, oraz w ruchu są skuteczne i bezpieczne dla strzelca, oraz otoczenia.

W trakcie warsztatów równamy w górę. Nie jest to trening dla strzelca kompletnie zielonego. Chcąc wziąć w nim udział, uczestnik musi posiadać elementarną wiedzę, głównie z zakresu bezpieczeństwa, obsługi posiadanej broni i umiejętności bezpiecznej pracy z kaburą wewnętrzną. Jeżeli w którymś z wymienionych elementów czujesz się niepewnie – poczekaj na kolejny termin i popracuj.

Wymagany sprzęt:- dokument potwierdzający legalność posiadanej broni,
– pistolet centralnego zapłonu,
– minimum dwa magazynki,
– kabura – wewnętrzna lub możliwa do ukrycia pod odzieżą,
– odzież, której używamy na co dzień, dostosowana do warunków atmosferycznych,
– 300 sztuk amunicji,
– ochrona słuchu i wzroku,
– woda i źródło kalorii.

Cena: 600
Cena dla służb mundurowych: 500Warunkiem udziału w szkoleniu, jest opłacenie wstępu na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem!

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Czas trwania: 7-8h
Ilość uczestników: maksymalnie 8 osóbWięcej informacji oraz zapisy:
wiadomość na FB,
tel – Marek – 608 840 547,
e-mail: marek.mitura2@gmail.com