ZAWODY STRZELECKIE „LATO 2021”

 1. Cel zawodów:
 • propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa
  Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
 • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom sportowym,
 1. Organizator:
 • Warmińsko – Mazurski Klub Strzeleckie „KORMORAN” w Olsztynie,
 • Klub Strzelecki „9 mm” w Lidzbarku Warmińskim,
 1. Termin i miejsce:
  27 czerwca 2021 roku. Strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej.
  Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00.
 1. Zasady uczestnictwa:
  Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji.
  Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.
  Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Zasady punktacji, klasyfikacja:
  W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.
  W przypadku równej ilości punktów w konkurencji pistolet sportowy i pistolet
  centralnego zapłonu o wyższym miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10,
  następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
  W konkurencji karabin centralnego zapłonu, w przypadku równej ilości punktów o
  wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, następnie 9, itd.
  W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem,
  z którego strzelał dany zawodnik.
  W konkurencji strzelba gładkolufowa sposób klasyfikacji opisany został w opisie
  konkurencji.
 1. Konkurencje:
 • Pistolet sportowy, kal. 5,6 mm (np. Margolin):

* Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut (tylko do jednego celu),
* 4 serie po 5 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
* Cel – czarne pole tarczy olimpijskiej TS-4, (4 czarne pola)
* Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
* Odległość – 25 metrów
* Ocena – liczone będą tylko wartości punktowe trafione w czarne pole,
przestrzeliny trafione poza czarne pole traktowane będą jako 0 (zero).
W przypadku, gdy w jednym z celów, będzie więcej niż 5 przestrzelin, z
tego celu odliczana jest przestrzelina o najwyższej wartości.
* Postawa – z jednej ręki lub oburącz

 • Pistolet centralnego zapłonu (kaliber tylko 9 mm):

* Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut (tylko do jednego celu),
* 4 serie po 5 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
* Cel – czarne pole tarczy olimpijskiej TS-4, (4 czarne pola)
* Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
* Odległość 25 metrów,
* Ocena – liczone będą tylko wartości punktowe trafione w czarne pole,
przestrzeliny trafione poza czarne pole traktowane będą jako 0 (zero).
W przypadku, gdy w jednym z celów, będzie więcej niż 5 przestrzelin, z
tego celu odliczana jest przestrzelina o najwyższej wartości.
* Postawa: z jednej ręki lub oburącz.

 • Karabin centralnego zapłonu (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego, np. AKMS lub przeziernikowego, np. AR):

* Kaliber – do 8 mm
* 18 strzałów, w tym 15 strzałów ocenianych w czasie 15 minut (odliczane
są trzy najgorsze przestrzeliny
* Cel – tarcza 23p
* Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez
organizatora
* Odległość – 100 metrów
* Postawa: tylko z wolnej ręki (bez podpórki)

 • Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie):

* Ilość naboi – 8 (5+3) – śrut
* Cel – metalowy (8 sztuk)
* Broń – strzelba gładkolufowa powtarzalna
* Odległość – do 20 metrów
* Postawa – stojąca
* Kaliber – wagomiarowy 12
* Sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie „ładuj” zawodnik
ładuje do strzelby 5 naboi. Po komendzie „start”, przeładowuje broń i
oddaje 5 strzałów, następnie doładowuje broń 3 – ema nabojami i
kontynuuje ostrzeliwanie celów.
* Klasyfikacja: do czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną
sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy
nieprzewrócony metalowy cel). O zajętym miejscu decyduje uzyskany
czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny
czas, tym wyższe miejsce.

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania
ocenianego.
Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość
skorzystania z broni organizatora.
Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety,
lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

 1. Sprawy finansowe:
 • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają
  zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają
  zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 1. Nagrody:
 • za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich konkurencjach zawodnicy
  otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują
  dyplomy. Puchary i dyplomy ufundowane zostały przez WMKS „KORMORAN”
  Olsztyn.
 1. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
 2. Zgłoszenia:
  W dniu zawodów do godziny 11.00
  Zgłoszenia po godzinie 11.00 nie będą przyjmowane.
  Informacje na temat zawodów można uzyskać:
  Albert Dzik
  tel. kom. 607088575

11 Postanowienia końcowe:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma
prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do
protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania
protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.