Kurs sędziów strzelań dynamicznych – Olsztyn – 5 Maja 2018

Firma Szkoleniowo-Usługowa „ALMAX” w Olsztynie organizuje w dniu 05 maja 2018 roku    kurs sędziego strzelań dynamicznych.

Kurs przeprowadzone zostanie w Olsztynie, przy  ul. Żołnierskiej 15,  od godz. 10.00. Wykładowcą na w/w kursie będzie Łukasz Borkowski, Dyrektor Regionu IPSC Polska.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego klasy III.

Uczestnik na kurs musi przynieść zdjęcie, długopis, notes.

Koszt kursu 200,00zł plus opłata 50,00 zł za wydanie licencji sędziowskiej PZSS.

Wszelkich informacji udziela Albert Dzik (tel. 607088575).

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia.