XII Międzynarodowy wielobój strzelecki

25-27 Maja odbył się XII Międzynarodowy wielobój strzelecki składający się z 10 konkurencji. W zawodach wzięło udział 76 drużyn (304 zawodników) m.in. wojska amerykańskie, brytyjskie, Estończycy, Czesi, Szwedzi itd.

Drużynowo zakończyliśmy na 11 miejscu a indywidualnie Rafał Ciechowski zajął I miejsce w RPK, Filip Kwiatkowski III miejsce w tej samej konkurencji natomiast Waldemar Kwiatkowski III w strzelaniu z pistoletu Glock. Nagrodą za III miejsce był plecak, nóż i latarka 5.11 Tactical. Za I miejsce Rafał wygrał karabin oraz zajął V miejsce jako najlepszy zawodnik w całym wieloboju.

Zdjęcia: Część 1 oraz Część 2