PUCHAR PRZECHODNI RAFBUD

Cel zawodów:
propagowanie sportu strzeleckiego,
rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur.

Organizator:
Lidzbarski klub sportowy ‘’KS 9 mm.”

Termin i miejsce:
7 LISTOPADA 2021r. (niedziela), strzelnica KS 9mm. Lidzbark Warmiński ul. Wrzosowa
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00.

Zasady uczestnictwa:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w regulaminowym czasie do godz. 10:00
Opłata startowa 30,00 zł od konkurencji
Broń i amunicja własna,

Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się klasyfikację łączoną dla wszystkich konkurencji w walce o puch przechodni i indywidualną, oddzielną dla poszczególnych konkurencji.

Konkurencje (open):
1. Pistolet centralnego zapłonu o
kaliber 7,62mm do 9 mm- 3 strzały próbne w czasie 3 minut
20 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
Odległość: 25 metrów
Postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz

2. Karabin bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm
przyrządy celownicze typu muszka szczerbinka
– 3 strzały próbne 3 minuty
20 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
Cel: tarcza NT -23p pomniejszona
Odległość: 50 metrów

3. Karabin centralnego zapłonu – otwarte przyrządy celownicze typu muszka szczerbinkaPostawa: leżąc bez podpórki
3 strzały próbne w czasie 3 minut
Odległość ; 100 metrów
20 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
Cel: tarcza NT – 23p

NAGRODA GŁÓWNA JEST TO PUCHAR PRZECHODNI “RAFBUD”
za zajęcie miejsca I-III w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają puchary

Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy podać do godziny 10.30 w dniu odbywania się zawodów.

Postanowienia końcowe:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi, a w sprawach regulaminu PZSS, sędziemu głównemu zawodów.

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez KS 9 MM. oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach, co poświadcza podpisem na metryczce.Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w momencie spisywania wyników przez sędziego do metryki strzelania.
Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości statutowej
W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.