23-10-2021 r. o godzinie 12.00 ,,Dziewiątka” organizuje zawody dla członków klubu

Dwie konkurencje:
Pcz 9 mm – 20 strzałów,
Karabin sportowy bocznego zapłonu przyrządy otwarte – 20 strzałów,
konkurencje niespodzianka,
Broń i amunicja własna.
Po zawodach zapraszamy wszystkich na spotkanie i rozdanie nagród przy
ognisku i poczęstunku.

Zarząd KS 9mm.