ZAWODY STRZELECKIE „WIOSNA 2021”

1. Cel zawodów:

– propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,

– rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,

– zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom sportowym,

2. Organizator:

– Warmińsko – Mazurski Klub Strzeleckie „KORMORAN” w Olsztynie,

– Klub Strzelecki „9 mm” w Lidzbarku Warmińskim,

3. Termin i miejsce:

25 kwietnia 2021 roku. Strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00.9.00 (I grupa), 11.30 (II grupa), 14.00 (III grupa).

4. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.UWAGA: W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które zgłoszą się telefonicznie do Alberta Dzik (tel. 607088575). Po zgłoszeniu zawodnik poinformowany zostanie w której grupie będzie startował !!!!!.Osoby, które nie dokonają zgłoszenia telefonicznego do udziału w zawodach do dnia 24 kwietnia 2021 do godz. 12.00 nie będą mogły uczestniczyć w zawodach.

Zawody przeprowadzone zostaną bez udziału publiczności. W związku z sytuacją pandemiczną w trakcie zawodów Organizator nie przewiduje poczęstunku. Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator nie przewiduje oficjalnego rozpoczęcia i zakończenia zawodów, a zdobyte puchary i dyplomy wręczone zostaną indywidualnie.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W przypadku równej ilości punktów w konkurencji pistolet sportowy i pistolet centralnego zapłonu o wyższym miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd. W konkurencji karabin centralnego zapłonu, w przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, następnie 9, itd. W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik. W konkurencji strzelba gładkolufowa sposób klasyfikacji opisany został w opisie konkurencji.

6. Konkurencje:

– Pistolet sportowy, kal. 5,6 mm (np. Margolin):* Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,* 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut* Cel – tarcza olimpijska TS-4, (pierwsza nad drugą)* Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora* Odległość – 25 metrów* Postawa – z jednej ręki lub oburącz

– Pistolet centralnego zapłonu (od 6,35 do 11,43):* Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,* 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut* Cel – tarcza olimpijska TS-4, (pierwsza nad drugą)* Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora* Odległość 25 metrów,* Postawa: z jednej ręki lub oburącz.

– Karabin centralnego zapłonu (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego):* Kaliber – do 8 mm* 18 strzałów, w tym 15 strzałów ocenianych w czasie 15 minut (odliczane są trzy najgorsze przestrzeliny* Cel – tarcza 23p* Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez organizatora* Odległość – 100 metrów* Postawa: tylko z wolnej ręki (bez podpórki)

– Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie):* Ilość naboi – 8 (5+3) – śrut* Cel – metalowy (8 sztuk)* Broń – strzelba gładkolufowa powtarzalna* Odległość – do 20 metrów* Postawa – stojąca* Kaliber – wagomiarowy 12* Sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie „ładuj” zawodnik ładuje do strzelby 5 naboi. Po komendzie „start”, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów, następnie doładowuje broń 3 – ema nabojami i kontynuuje ostrzeliwanie celów.* Klasyfikacja: do czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel). O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego. Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna. W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora. Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

7. Sprawy finansowe:

– koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,- koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,

– pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody

– za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy. Puchary i dyplomy ufundowane zostały przez WMKS „KORMORAN” Olsztyn.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które zgłoszą się telefonicznie do Alberta Dzik (tel. 607088575). Po zgłoszeniu zawodnik poinformowany zostanie w której grupie będzie startował.Osoby, które nie dokonają zgłoszenia telefonicznego do udziału w zawodach do dnia 24 kwietnia 2021 do godz. 12.00 nie będą mogły uczestniczyć w zawodach.Informacje na temat zawodów można uzyskać:Albert Dzik tel. kom. 60708857511 Postanowienia końcowe: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Z poważaniem