Fundamenty – pistolet poz. II 11.04.2021

Drugi poziom warsztatów pistoletowych, zatytułowany “fundamenty płynność”, stanowi naturalne rozwinięcie pierwszego poziomu. Po wypracowaniu właściwych wzorców ruchowych, zrozumieniu idei celnego strzału oraz korelacji pomiędzy bronią a biomechaniką naszego ciała, komplikujemy proces strzelania.

Słowem kluczem drugiego poziomu jest płynność. Wszystkie ćwiczenia, które dotychczas wykonywaliśmy powoli, z rozbiciem na elementy, łączymy w płynną całość. Na tym etapie nie walczymy jeszcze o prędkość. Skupiamy się na unikaniu przestojów i utrwalaniu, idealnego wzorca ruchu.

Wyznaję zasadę, że nauka strzelania to w skrócie:
a) Poznanie wzorca ruchowego.
b) Wprowadzenie płynności ruchu.
c) Dojście do szybkości poprzez idealny, płynny wzór ruchu.

Na drugim etapie warsztatów budujemy prędkość, jako pochodną płynnego i technicznie idealnego ruchu.Drugim, kluczowym elementem szkolenia, jest komplikacja procesu strzelania. Osiągamy to, poprzez dołożenie negatywnych czynników mogących wystąpić w trakcie strzelania. W związku z tym, program omawia następujące zagadnienia:

• utrwalenie, bądź nauka właściwej pracy na przyrządach celowniczych w kontekście wielostrzałów,
• świadoma praca z resetem języka spustowego,
• praca w przestrzeni roboczej, wymiany magazynków w sposób najbardziej ergonomiczny i logiczny względem zastanej sytuacji,
• radzenie sobie z podstawowymi dysfunkcjami broni, różne metody usuwania zacięć,
• przenoszenie ognia z celu na cel, zarówno w kwestii technicznej, jak i logiki ostrzału wielu celów.

Drugi program warsztatów, zawiera pięć zagadnień. Zatem o jedno mniej, niż program podstawowy. Wynika to z faktu, iż stopień skomplikowania omawianych zagadnień jest wyższy i jego solidne przepracowanie wymaga odpowiedniego czasu.

Kursant, kończący “Fundamenty – Płynność”, powinien znać i świadomie radzić sobie z różnymi dysfunkcjami broni, powinien potrafić szybko i bezpiecznie przenosić ogień pomiędzy celami, sprawnie wykonywać czynności związane z wymianami magazynków oraz płynnie i rytmicznie ostrzeliwać cele.

W trakcie warsztatów równamy w górę. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły program “Fundamenty Precyzja”, lub regularnie trenują i potrafią precyzyjnie, szybko strzelać.

Wymagany sprzęt:

• dokument potwierdzający legalność posiadania broni,
• pistolet centralnego zapłonu, najlepiej z magazynkiem o pojemności min. 15 naboi,
• minimum dwa magazynki,
• kabura – najlepiej zewnętrzna,
• ładownica,
• 350 sztuk amunicji,
• ochrona słuchu i wzroku,
• ubranie odpowiednie do warunków,
• woda i źródło kalorii.

Cena: 600
Cena dla służb mundurowych: 500

Cena dla osób biorących udział w szkoleniu dwudniowym: 900
Cena dla mundurowych biorących udział w szkoleniu dwudniowym: 800

Warunkiem udziału w szkoleniu, jest opłacenie wstępu na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem!

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
Czas trwania: 6-8h
Ilość uczestników: maksymalnie 8 osób

Więcej informacji oraz zapisy:
wiadomość na FB,
tel – Marek – 608 840 547,
e-mail: marek.mitura2@gmail.com