Zawody strzeleckie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Cel zawodów:

– propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,
– rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
– zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa,

Organizator:

– Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki Klub Sportowy „KORMORAN” w Olsztynie,
– Klub Strzelecki „9mm” w Lidzbarku Warmińskim,

Termin i miejsce:

16 sierpnia 2020 roku. Otwarta strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania powinni w trakcie strzelania używać
ochronników wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia
ochronników wzroku i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników mogą zostać
niedopuszczone do strzelania.

Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

Konkurencje:

KONKURENCJA nr 1:

– Pistolet sportowy (np. Margolin, Walther, itp.) (Psp-20):
– Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut (tylko do górnej tarczy),
– Kaliber: 5,6 mm (.22 L.R)
– 20 strzałów ocenianych:
– pierwsza seria 10 strzałowa w czasie 6 minut do tarczy TS-4
– druga seria 10 strzałowa w czasie 1 minuta do tarczy przeznaczonej do pistoletu szybkostrzelnego (obowiązkowo wymiana magazynka)
Cel:
– I seria – tarcza olimpijska TS-4,
– II seria – tarcza przeznaczona do strzelań z pistoletu szybkostrzelnego
– Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez organizatora
– Odległość – 25 metrów
– Postawa – z jednej ręki lub oburącz

KONKURENCJA nr 2:

Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do wyznaczonych celów). Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję. Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:
– 2 x po 5 naboi w kal. 5,6 mm (dwa magazynki po 5 naboi),
– 7 naboi w kal. 12 (12/70 śrut)

Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:
– Karabin sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny – otwarte przyrządy celownicze, szczerbina i muszka),
– Strzelba gładkolufowa o kal. 12 (strzelba powtarzalna)

Klasyfikacja: do czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel)

Karabin centralnego zapłonu (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego):

– Kaliber – do 8 mm
– 18 strzałów, w tym 15 strzałów ocenianych w czasie 15 minut (odliczane są trzy najgorsze przestrzeliny
– Cel – tarcza 23p
– Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez organizatora
– Odległość – 100 metrów
– Postawa: tylko z wolnej ręki (bez podpórki)
– Start w tej konkurencji, w związku ze strzelaniem na tej samej osi koniecznie należy zgłosić sędziemu

Karabin centralnego zapłonu (przyrządy przeziernikowe, lub przeziernik i muszka):

– Kaliber – do 8 mm
– 18 strzałów, w tym 15 strzałów ocenianych w czasie 15 minut (odliczane są trzy najgorsze przestrzeliny
– Cel – tarcza 23p
– Broń – własna
– Odległość – 100 metrów
– Postawa: tylko z wolnej ręki (bez podpórki)

W strzelaniu do tarcz (konkurencja: pistolet sportowy, karabin centralnego zapłonu) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.

W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.
Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

Wszyscy uczestnicy zawodów powinni w trakcie strzelania używać ochronników wzroku i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały ochronników wzroku i słuchu mogą zostać niedopuszczone do strzelania.

Zawody przeprowadzone zostaną bez udziału publiczności.

Sprawy finansowe:

– koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
– koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
– pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

Nagrody:

– za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej, w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy (puchary i dyplomy za te konkurencje ufundowane zostały przez WMKS „KORMORAN” w Olsztynie).
– Poczęstunek oraz napoje zapewnia Klub Strzelecki 9 mm Lidzbark Warmiński.

Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

Zgłoszenia:

W dniu zawodów.
Informacje na temat zawodów można uzyskać:
Albert Dzik
tel. kom. 607088575

Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.