Wojewódzkie Zawody Drużynowe WMZSS

1. Cel zawodów

propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców sportowych województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom sportowym.

2. Organizator:

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Bezpośredni Organizator:
Warmińsko – Mazurski Klub Strzeleckie „KORMORAN” w Olsztynie
Klub Strzelecki „9 mm” Lidzbark Warmiński

3. Termin i miejsce:

25 października 2020 roku. Strzelnica przy ul. Wrzosowej w Lidzbarku Warmińskim.
Rozpoczęcie o godz. 9.00,
DOJAZD: W centrum Lidzbarka Warmińskiego należy skręcić na Wozławki. Strzelnica
umiejscowiona jest po przeciwnej stronie toru motocrossowego (mapa dojazdu znajduje
się na stronie internetowej K.S „9 mm” Lidzbark Warmiński).

4. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie 3 – osobowej drużyny oraz opłata wpisowego
w wysokości 90,00 zł od drużyny w każdej konkurencji.
W zawodach mogą startować drużyny reprezentujące stowarzyszenia sportowe.
W zawodach nie mogą brać udziału drużyny w których w składzie będą zawodnicy
z różnych stowarzyszeń. Stowarzyszenie sportowe mogą wystawić dowolną liczbę drużyn.
Jedna drużyna może startować w jednej, dwóch, trzech lub czterech konkurencjach.
We wszystkich konkurencjach drużyny startują w takim samym składzie.
Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko KLASYFIKACĘ DRUŻYNOWĄ.
W przypadku równej ilości punktów w danej konkurencji o wyższym miejscu decyduje
większa liczba wewnętrznych 10, uzyskanych przez całą drużynę, następnie suma
ostatnich serii (w drużynie), w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
Strzały wątpliwe kalibrowane są kalibrem z którego strzelał dany zawodnik.
Drużyna może strzelać z różnych stanowisk strzeleckich.
W konkurencji Kcz w przypadku takich samych wyników o wyższym miejscu drużyny
decyduje większa liczba 10, 9, 8 itd. uzyskana przez całą drużynę.

6. Konkurencje:

Pistolet sportowy 20 strzałów (np. Margolin, Walther, itp.):
Dowolna ilość strzałów próbnych (w czasie 5 minut),
2 serie po 10 strzałów ocenianych (w czasie 10 minut na każdą serię),
Cel – tarcza olimpijska TS-4,
Broń – pistolet przeznaczony do strzelań konkurencji pistolet sportowy,
Odległość 25 metrów,
Postawa: z jednej ręki lub oburącz.

Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów (kal. od 7,62 do 11,43):
owolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
serie po 10 strzałów ocenianych (w czasie 10 minut na każdą serię),
Cel – tarcza olimpijska TS-4,
Broń – pistolet centralnego zapłonu,
dległość 25 metrów,
Postawa: z jednej ręki lub oburącz.

Karabin sportowy 20 strzałów (CM-2 Suhl, itp.):
Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
Ilość strzałów – 20 strzałów ocenianych – 4 serie po 5 strzałów
ocenianych w czasie 20 minut (do 4 tarcz),
Cel – tarcza przeznaczona do strzelań z karabinu sportowego,
Broń – karabin sportowy (przyrządy celownicze – przeziernikowe lub
szczerbinkowe),
Odległość – 50 metrów,
Postawa – leżąc z podpórki przygotowanej przez organizatora,
ewentualnie z pasa lub wolnej ręki

Karabin centralnego zapłonu 20 strzałów (AKMS, Mosin, PSL, itp.):
owolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
Ilość strzałów – 20 strzałów ocenianych (do jednej tarczy),
Cel – 23p,
Broń – karabin centralnego zapłonu
przyrządy celownicze – tylko szczerbinkowe (muszka i szczerbinka),
Kaliber – do 7,62 mm
Odległość – 100 metrów,
Postawa – z wolnej ręki lub z wykorzystaniem pasa,

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość
skorzystania z broni przygotowanej przez organizatora.
W każdej konkurencji Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji
przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.
Organizator zaleca stosowanie ochronników wzroku i słuchu.

7. Sprawy finansowe:

koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają
zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
koszty zużytej amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają
zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody:

w każdej konkurencji za miejsca I-III drużyny otrzymają puchary i dyplomy, a
zawodnicy z tych drużyn medale i dyplomy,
w każdej konkurencji za miejsca IV-VI drużyny i zawodnicy z tych drużyn otrzymają
dyplomy.

w/w trofea ufundowane zostały przez WMKS „KORMORAN” Olsztyn.

W zawodach dodatkowo przeprowadzona zostanie klasyfikacja czwórbojowa.

Klasyfikacje ustala się po zsumowaniu wszystkich wyników uzyskanych przez całą
drużynę w 4-ech konkurencjach.

za miejsca I-III drużyny w tej klasyfikacji otrzymają puchary i dyplomy, a zawodnicy z
tych drużyn medale i dyplomy,
za miejsca IV-VI drużyny w tej klasyfikacji i zawodnicy z tych drużyn otrzymają
dyplomy.

Trofea w klasyfikacji czwórbojowej ufundował Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:

W dniu zawodów od godz. 8.30 do godz. 11.00. Po godz. 11.00 zgłoszenia nie będą
przyjmowane.
Informacje na temat zawodów można uzyskać:
Mariola Dzik
tel. kom. 607088576
Albert Dzik
tel. kom. 607088575

11. Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma
prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do
protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania
protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Z poważaniem