Zawody strzeleckie “JESIEŃ 2021”

 1. Cel zawodów
 • propagowanie sportu  strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
 • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom sportowym.

2. Organizator

 • Warmińsko – Mazurski Klub Strzeleckie „KORMORAN” w Olsztynie,
 • Klub Strzelecki „9 mm” w Lidzbarku Warmińskim.

3. Termin i miejsce

10 października 2021 roku. Strzelnica w Lidzbarku Warmiński, przy ul. Wrzosowej. Rozpoczęcie zawodów   o godz. 10.00.

4. Zasady uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 40,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 40,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Konkurencje:

 • Pistolet sportowy, kal. 5,6 mm (np. Margolin):
 • Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut (tylko do jednego celu),
 • 4 serie po 5 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
 • Cel – czarne pole tarczy olimpijskiej TS-4, (4 czarne pola) 
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość –  25 metrów
 • Ocena – liczone będą tylko wartości punktowe trafione w czarne pole, przestrzeliny trafione poza czarne pole traktowane będą jako 0 (zero).
 • W przypadku, gdy w jednym z celów, będzie więcej niż 5 przestrzelin, z tego celu odliczana jest przestrzelina o najwyższej wartości.
 • Postawa – z jednej ręki lub oburącz
 • Karabin centralnego zapłonu  (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego, np. AKMS lub  przeziernikowego, np. AR):
 • Kaliber – do 8 mm
 • 3 strzały próbne do tarczy 23p
 • 20 strzałów ocenianych, w tym 10 strzałów ocenianych do 23p + 10 strzałów ocenianych do tarczy TS-4 (tarcza olimpijska przeznaczona do pistoletu sportowego)
 • Cel –  tarcza 23p i TS-4 (tarcza olimpijska)
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zabezpieczona przez  organizatora
 • Odległość –  100 metrów
 • Postawa: tylko z wolnej ręki (bez pasów i podpórek)

Pistolet centralnego zapłonu + strzelba gładkolufowa  (strzelanie w ograniczonym czasie):

 • Ilość naboi – pistolet 10 strzałów (kal. 9 mm), strzelba gładkolufowa 5 strzałów (kaliber wagomiarowy 12)
 • Cel –  metalowy (15 sztuk)
 • Broń – pistolet centralnego zapłonu (kal. 9 mm) + strzelba gładkolufowa (kal. 12) powtarzalna
 • Odległość –  do 20 metrów
 • Postawa – stojąca
 • Kaliber – pistolet (9 mm), strzelba gładko. (kal. wagomiarowy 12)
 • Sposób przeprowadzenia konkurencji: sposób przeprowadzenie konkurencji omówiony zostanie w dniu zawodów.
 • Klasyfikacja: do  czasu strzelania (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel). O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora.

Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

7. Sprawy finansowe:

 • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez  zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody:

za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy,  za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy. Puchary i dyplomy ufundowane zostały  przez WMKS „KORMORAN” Olsztyn.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia:

W dniu zawodów do godziny 12.00

Zgłoszenia po godzinie 12.00 nie będą przyjmowane.

Informacje na temat zawodów można uzyskać: Albert Dzik, tel. 607088575

11. Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma  prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w   wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone  wadium podlega zwrotowi.