Fundamenty – pistolet poz. I 10.04.2021

Program szkolenia powstał w oparciu o moje doświadczenia z nauki szybkiego, celnego i powtarzalnego strzelania z pistoletu. Plan warsztatów nie opiera się o bezrefleksyjne przechodzenie przez poszczególne drille strzeleckie. Ideą programu jest zrozumienie i utrwalenie zasad rządzących celnym, szybkim strzelaniem w oparciu o naturalną biomechanikę ludzkiego organizmu.


W trakcie pierwszego poziomu warsztatów nie nauczysz się nienaturalnych postaw strzeleckich, skomplikowanych i nielogicznych technik oraz utrudniającego proces nauki “range theatrics”.W miejsce tego otrzymasz zbiór przydatnych informacji oraz wskazówek, odnośnie samodzielnego kontynuowania treningu.Ponadto każdy z uczestników, po warsztatach otrzyma:- nagranie z przebiegu swoich strzelań,
– analizę błędów i zdiagnozowanych problemów,
– propozycję treningu bezstrzałowego,
– propozycję treningu na strzelnicy.Poniżej zakres pierwszego poziomu warsztatów:

• Poprawny chwyt – silny i umożliwiający szybki powrót przyrządów celowniczych w rejon celowania, niezależnie od wielkości dłoni oraz tężyzny fizycznej. Wady oraz zalety różnych metod trzymania broni.
• Prezentacja broni – umiejętność szybkiego i płynnego zgrania przyrządów celowniczych na tle celu.
• Dobycie broni – w połączeniu z prezentacją, jako jedna z fundamentalnych umiejętności strzelca.
• Śledzenie przyrządów celowniczych (follow through) – właściwa praca na przyrządach celowniczych w kontekście odległości od celu i intensywności ognia.
• Praca na spuście – powtarzalna i szybka praca na spuście w trakcie wielostrzałów, dubletów jak i w trakcie strzelania precyzyjnego..
• Rytmika w strzelaniu.

Pierwszy, wprowadzający program składa się jedynie, a może aż z sześciu elementów. Wynika to z faktu, że właściwe przepracowanie i zrozumienie wyżej wymienionych zagadnień, wymaga znacznie więcej pracy, niż jedynie przejście przez poszczególne drille. Omawiane zagadnienia, chociaż wyglądające na proste, są bazą, bez której nie sposób pójść dalej. Natomiast właściwe ich przepracowanie, katapultuje strzelca na wyższy poziom strzelecki.Według moich założeń, po tych warsztatach, kursant ma rozumieć ideę celnego strzału. Powinien potrafić budować dobry chwyt, świadomie pracować na spuście, odpowiednio śledzić przyrządy celownicze i posiadać pakiet wiedzy oraz ćwiczeń niezbędnych do samodzielnego rozwoju na wyżej wspomnianych płaszczyznach.W trakcie warsztatów równamy w górę. Nie jest to trening dla strzelca kompletnie zielonego. Chcąc wziąć w nim udział uczestnik musi posiadać elementarną wiedzę, głównie z zakresu bezpieczeństwa, obsługi posiadanej broni i umiejętności bezpiecznej pracy z kaburą. Jeżeli w którymś z wymienionych elementów czujesz się niepewnie – poczekaj na kolejny termin i popracuj.Wymagany sprzęt:

• dokument potwierdzający legalność posiadanej broni,
• pistolet centralnego zapłonu, najlepiej z magazynkiem o pojemności min. 15 naboi,
• minimum dwa magazynki,
• kabura – najlepiej zewnętrzna,
• ładownica,
• 300 sztuk amunicji,
• ochrona słuchu i wzroku,
• ubranie odpowiednie do warunków,
• woda i źródło kalorii.Cena: 600


Cena dla służb mundurowych: 500

Cena dla osób biorących udział w szkoleniu dwudniowym: 900

Cena dla mundurowych biorących udział w szkoleniu dwudniowym: 800

Warunkiem udziału w szkoleniu, jest opłacenie wstępu na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem!

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.Czas trwania: 6-8h
Ilość uczestników: maksymalnie 8 osób

Więcej informacji oraz zapisy:
wiadomość na FB,
tel – Marek – 608 840 547,
e-mail: marek.mitura2@gmail.com